търсите НЕЩО

ТОВА Е ВАШЕТО МЯСТО

усещате паник атаки

Вашият ПСИХОТЕРАПЕВТ

е тук за ВАС

Паническа атака - Това е състояние , което се забелязва чрез специфична остра проява и все по-широк кръг от засегнати хора . Това обосновава неговата значимост за съвременния човек. Важна характерност на паническото разстройство е, че то непременно се проявява с вегетативни телесни знаци , а не само и основно с психологически. Когато се реализират паническите атаки се вижда една точна цикличност, при която между различните етапи може да има справяне с негативните чувства и нестабилността в самочувствието. Като резюме , след всяка настояща паническа атака, човек става все по-колеблив , все по-плах и все по-ограничаващ се ( затворен , предпазлив и обмислящ многократно всяка ситуация ). Заражда се феноменът страх от самия страх, тък като в спомена стои дъбоко преживеният панически епизод.
Lady Marmalade - 401 Lake St, Sitka, AK 99835
All rights reserved 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!